Ecosistemele naturale din Carpați, recunoscute la nivel european ca un rezervor de biodiversitate, sunt rezultatul strădaniei naturii de a asigura un echilbru intre elementele biocenozei și ale biotopului. Aflate in vârful piramidei trofice, carnivorele mari sunt elemente cheie in relațiile ecologice ce guverneaza cadrul natural al României. Ursul, lupul, râsul, pisica sălbatică și vidra sunt specii indicatoare ale calității habitatelor dar mai ales ale functionalității relațiilor inter și intra specifice intre elementele ecosistemelor naturale. Modificăriile semnificative ale cadrului natural din ultimul secol, au contribuit la schimbări in cadrul habitatelor populate de aceste specii. Intruziunea umană a contribuit la modificări in cadrul comportamentului unor indivizi ce formeaza populațiile de carnivore.

Chiar dacă populațiile estimate de carnivore par a fi in acest moment viabile, știm cu certitudine, deoarece istoria a demonstrat-o in nenumărate rânduri, că de la echilibru la dezastru se poate ajunge fără a avea timp să reacționezi. Considerând că a acționa preventiv este mai util decât a reacționa in momentele grele, credem că a asigura continuitate activitățiilor ce au ca scop conservarea și îmbunătățirea managementul speciilor de carnivore este abordarea optimă.

Suntem siguri că managementul preventiv este o activitate continua ce are doar inceput, dar din perspectiva noastră e singura soluție pentru a contribui la menținea echilibrului natural al ecosistemelor din România.

Credem cu tărie că ursul, lupul, râsul, pisica sălbatică și vidra sunt specii importante pentru comunitate nu doar pentru un grup restrâns de cercetărori, manageri de arii protejate sau iubitori ai naturii. Ele există pentru a ne aminti mereu că legiile naturii nu au fost scrise de oameni.